CZAS
TO PIENIĄDZ

z tego powodu (oraz z wielu innych *)
zaprojektowaliśmy MASZYNĘ DO KONTROLI TŁOCZNIKÓW.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić w ciągu roku używając naszej maszyny!

CZAS PRZEMIESZCZANIA METODĄ TRADYCYJNĄ W MOIM ZAKŁADZIE

Czas
(w min.)

ilość obsługującego personelu

PRZEPŁYW ROBOCZY

ile matryc

ile razy

CAŁKOWITY KOSZT DLA ZAKŁADU

€/h

ŁĄCZNY CZAS ROBOCZY

Używając maszyny do otwierania formy czas roboczy wyniósłby


Twój zakład może rocznie zaoszczędzić:
tzn.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU OTRZYMANIA OFERTY!

Telefon: +39 0376 53 21 87
Email: info@universal1972.com